WHAT I DO

Tôi làm tất cả các công việc liên quan tới Multilingual Desktop Publishing and Typesetting cho các dự án Translation and Localization, ngoài ra tôi cũng thực hiện các công việc khác liên quan tới Localization engineering.

Dưới đây là chi tiết các dịch vụ tôi cung cấp:

Desktop Publishing
Free! 10 Pages
Typesetting
Free! 10 Pages
PDF to Word conversion
Free! 10 Pages
Layout creation
Free! 5 Pages
File preparation for translation
Free! 01 Project

Multilingual DTP Software

I am a DTP specialist, chính vì vậy tôi thành thạo tất cả các phần mềm phục vụ cho công việc như : InDesign, Framemaker, Photoshop, Illustrator, Word and PowerPoint. Đồng thời, với kinh nghiệm làm Localization Engineers, cho phép tôi am hiểu hầu hết các CAT Tools như: SDL Trados Studio, MemoQ, Memsource, Wordfast.

Language

I do all World languages Right to left (RTL) and Left to Right (LTR), including Asian, Western, Central & Eastern European, Baltic, Cyrillic, Middle Eastern and Indic languages.

Multilingual DTP Sample

Những sản phẩm DTP mà tôi đã làm là minh chứng tốt nhất về chất lượng dịch vụ mà tôi cung cấp. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật với khách hàng, tôi không thể giới thiệu cho quý vị. Thay vào đó, tôi luôn sẵn sàng thực hiện miễn phí DTP cho một Project nhỏ (khoảng dưới 10 pages) mà bạn đang chuẩn bị thực hiện để bạn có thể đánh giá.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image